Serveis

Adaptació del tractament natural en funció dels símptomes, les característiques físiques, psíquiques i socials de la persona i de la seva medicació si s’escau.

Diagnòstic i posologia a través d’estímuls neuromusculars amb kinesiologia integrativa.

Assessorament psicobiològic, d’alimentació i valoració d’evolució clínica si s’escau.